Utställningen "Den nakna sanningen"

Under Oktober månad 2022 genomfördes en utställning tillsammans med Stefan Edqvist - "Den nakna sanningen" - verk skapade utifrån ettt genusperspektiv och livet. Talande verk som gav eftersmak på ett tankeställande sätt och som inte alltid är det du först kanske tror. Utan att ha en aning om den andres verk blev det olika perspektiv inom samma ämne. Mina verk hittar du här nedanför.


Eftersom jag alltid målar med någon form av budskap samt då och då döljer ett och annat i mina verk - finns ofta  mycket att upptäcka om dig själv och andra - då "den nakna sanningen" kanske inte alltid är det du först tror.


Här nedanför berättar jag lite mer om vart och ett av mina verk samt tankarna bakom.