Välkommen - Welcome

Till en kreativ ateljé där konstnärinna Elaine Hillerström förutom sina egna konstprojekt välkomnar olika kreativa talanger att visa upp sig och få hjälp med sin kreativitet där de annars inte kan. 

Varmt välkommen!


To a creative studio where artist Elaine Hillerstrom except her own art projects invites creative talents to show their art work and get help with their creativity where they otherwise can´t.

Warm welcome!

Konstturné - Art Tour 2024

Starka Män - Strong men

Först någonsin i Sverige samt internationellt med Starka kvinnor 2023 samt Starka män 2024. Vilken resa!


Från norr till söder, massor av möten där mina unika verk med deras kraftdjur både berört, inspirerat och skapat tankeställare för en bättre värld. Resan med dessa starka underbara kvinnor har under 2023 gått genom landet, jag har haft med mig deras berättelser och där de som lyssnat till budskapet fått både tårar i ögonen och känt glädje i hjärtat. Många har bett mig att aldrig sluta med detta viktiga arbete, då det behövs i vår värld. Särskilt nu. 

Jag tackar även ödmjukt alla kvinnor som varit med på resan, som inspirerat, som motiverat och tänt ljuset i andras ögon. Fortsätt göra det. 


Några ord jag skickar med på vägen är att aldrig ge upp, att alltid visa kärlek och respekt till din medmänniska, att lyssna och hjälpa. I skrivande stund skapar jag nu även Starka män som kommer under 2024. Ämnet är detsamma, kraftdjuren likaså, men tavlorna kommer bli annorlunda denna gång - också av en anledning.. Tack 2023 och välkommen 2024!

First ever in Sweden and internationally with Strong Women 2023 and Strong Men 2024. What a journey!


From north to south, lots of meetings where my unique works with their power animals both touched, inspired and created food for thought for a better world. The journey with these strong, wonderful women has in 2023 gone through the country, I have had their stories with me and where those who listened to the message had both tears in their eyes and joy in their hearts. Many have asked me to never stop this important work, as it is needed in our world. Especially now.I also humbly thank all the women who have been on the journey, who inspired, who motivated and lit the light in others' eyes. Keep doing it.Some words I send along the way are to never give up, to always show love and respect to your fellow man, to listen and help. At the time of writing, I am now also creating Strong Men coming in 2024. The subject is the same, the power animals as well, but the paintings will be different this time - also for a reason.. Thank you 2023 and welcome 2024!

Fantastiskt i New York!


Hillerström åkte i april månad till Art Expo New York där hennes konstverk visades upp genom Svenska Konstgalleriet. Hillerström är först ut både i Sverige samt  internationellt med sina unika målningar så som ingen annan gjort någonsin. Läs mer genom att klicka här HÄR.


Läs även vad Sten-Åke Stålnacke, etablerad konstkritiker sedan många år har att säga om hennes konstverk. KLICKA HÄR!


Fantastic in New York!


In April, Hillerström went to Art Expo New York where her artwork was shown through the Swedish Art Gallery. Hillerström is first both in Sweden and internationally with his unique paintings as no one else has ever done. Read more by clicking HERE. Also read what Sten-Åke Stålnacke, an established art critic for many years, has to say about her artwork. CLICK HERE!Som först någonsin med sin unika konst uppmärksammades Hillerströms 2023 både i Sverige och även internationellt. As first ever with her unique art Hillerstroms was noticed 2023 both in Sweden and internationally.


Resan under 2024 går nu vidare till -

The trip during 2024 goes to:


1/1-21/1 Västerås, Hillerströms Ateljé Sweden

22/1-28/1 Stockholm, Artportable Sweden

4/4-7/4 New York Art Expo, USA

26/4-27/5 Gysinge herrgård, Magasinet Sweden

23/8-25/8 Art Expo, Monaco, Frankrike

18/10-20/10 Art Expo, Paris Louvren, Frankrike

En av Sveriges och internationellt mest etablerade konstkritiker Stig Åke Stålnacke, medlem i AICA/International Art Ciritic Association, har sagt sitt.


Läs hans mycket fina konstkritik HÄR!


One of Swedens and internationally most established art critics Stig Åke Stålnacke, member of AICA/International Art Critic Association, has had his say.


Read his very fine art criticism HERE!

Under 24-26 November 2023 fick Hillerström möjligheten att visa upp sin konst i Bryssel, Belgien efter personlig inbjudan av gallerist Mickaella Himmelström,

Svenska Konstgalleriet i Malmö. 

Under 2024 går resan även till NewYork i april månad, Monaco i augusti och Paris oktober månad.

"Jag är så oerhört glad att få denna möjlighet och för det fina mottagandet som jag fått. Det budskap jag vill förmedla genom min konst kan nu fortsätta." /Elaine 


During 24-26 November 2023 Hillerstoms got the possibility to show her art in Bryssel, Belgium after a personal invitation by gallerist Mickaella Himmelström, The Swedish Art Gallery in Malmö, Sweden.

During 2024 the trip also goes to New York in April, Monaco in August and Louvren Paris in October.

"I´m so incredibly happy to have this opportunity and for the nice reception I received. The message I want to mediate through my art can continue."/Elaine

2024 4-7 April ArtExpo, New York, USA

2023 24-26 November Art3F, Bryssel, Belgium

Månadens konstnär -

The artist of the month

Elisabeth Lindberg

Varmt välkommen på visning av spännande konstverk under maj månad - Hillerströms ateljé!

ELISABETH LINDBERG


Utställning 4 MAJ - 30 MAJ

Vernissage 4 MAJ kl 14:00-18:00, Blomstergatan 5, Västerås, Sweden


Art of E är det namn Elisabeth använder som konstnärsnamn för alla sina tavlor och kreationer, till att börja med för att särskilja hennes skrifter och publikationer från sin konstnärliga sida. När hon målar släpper hon taget om sig själv, sitt jag, för att ge utrymme för sin själ att ta form och vägleda. Hon kallar denna process Art of Experience, en resa som navigerar existensen så som dess mångfascetterade uttryck utvecklas, utspelas och blir till, manifesterat i hennes eget liv. Här finner du mycket ljus och mörker under hennes nu tjugo åriga konstresa. Hennes verk skapas i många medium; olja och akryl på duk, broderier, grafisk design, fotografi, pärlor och stenar och annat på trä mm.

Besök hennes websidor: www.artofexperience.com och www.artofexperience.com/continued

A warm welcome to the display of exciting works of art at Hillerströms Studio during the month of May!

ELISABETH LINDBERG


Exibition 4 MAY - 30 MAY

Vernissage 4 MAY at 14:00-18:00, Blomstergatan 5, Västerås, Sweden


Art of E is the name Elisabeth uses as an artist name for all her paintings and creations, initially to distinguish her writings and publications from her artistic side. When she paints, she lets go of herself, her self, to give space for her soul to take shape and guide. She calls this process the Art of Experience, a journey that navigates existence as its multifaceted expression unfolds, unfolds and comes into being, manifested in her own life. Here you will find a lot of light and darkness during her now twenty-year art journey. Her work is created in many mediums; oil and acrylic on canvas, embroideries, graphic design, photography, beads and stones and other things on wood, etc.Visit her websites: www.artofexperience.com and www.artofexperience.com/continued


Vi välkomnar varmt följande kreatörer 2024

SOLVEJ DANIELSSON SAHLGREN & KARIN RAMQVIST NORDIN


Utställning 1 JUNI - 30 JUNI

Vernissage 1 JUNI kl 14:00-20:00, Blomstergatan 5, Västerås


Solvej är uppväxt i Enköping och Västerås. 1987 flyttade hon till Varberg där hon bodde i trettio år och valde sedan att komma tillbaka till Västerås igen 2016.

Hon lärde sig måla i tonåren genom en målarkurs med Inga-Lill Torstensson, Västeråskonstnär som lärare. Solvej är även utbildad i konst på Folkuniversitetet. 

Efter en stor sorg försvann lusten att skapa och måla men den kom tillbaka för ett antal år sedan. Hon fick då ny inspiration. Hon målar numera i  akryl och har ställt ut i Västerås och Varberg. Och vilka verk hon skapar sen! Missa inte dessa underbara skapelser!


Karin hade konst som intresse redan i skoltiden. Hon har gått i Västerås konstskola och gick ut 1967 under lärarna Erik Segerberg, Tore Hultqrants, Erik Idar och Osmo Isaksson. Hon har sedan arbetat i grafiska branschen. Måleriet har lett henne till Italien, Spanien, England, Öland, Åland, Gotland, Bornholm och Österlen. Inspiration har även kommit från Asien och Afrika under resor där. Karin har visat upp sig i alla möjliga sammanhang - ex Kulturnatten, på ateljé Fem penslar och i flera separat- samt samlingsutställningar. Hon målar numera i akvarell. Du ser hennes fantastiska verk här på Hillerströms.

TINA ELIASSON


Utställning 3 AUGUSTI - 31 AUGUSTI

Vernissage 3 AUGUSTI kl 12:00-17:00, Blomstergatan 5, Västerås


Skapandet har alltid funnits i Tinas liv i en eller annan form. Redan som ung ritade och målade hon mycket, som sedan fick stå tillbaka för andra kreativa uttryck. Nu har hon hittat tilbaka till måleriet sedan en tid tillbaka. Som autodidakt konstnärinna, med några kurser här och där, använder hon sig av blandade realistiska och abstrakta element. Det mesta formas och inspireras efter en idé, tanke, någon text, känsla eller bild. Akryl ligger numera varmt om hjärtat. Missa därför inte att betrakta Tinas sköna bildkonst.

INGA-MARIE AHLGREN


Utställning 7 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER

Vernissage 7 SEPTEMBER kl 12:00-18:00, Blomstergatan 5, Västerås


I Inga-Marias målningar möter man kvinnor och flickor, där det där som finns där innanför förmedlas.

Våra förmödrars och våra förfäders historia ger spår i våra hjärtan. 

Dagar formas, innan någon av dem grytt.

Alla människor påverkas av sin egen historia,

här och nu, och av det som varit innan.

Långt innan, i historien.

WERONICA SJÖBERG


Utställning 7 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER

Vernissage 7 SEPTEMBER kl 12:00-18:00, Blomstergatan 5, Västerås


Weronica har en alldeles egen stil där starka färger och former visas genom virvlar, fantasibilder, känslor och ett eget uttryck av färg och form. Trots att bilderna ofta är overkliga påvisar de starkt verklighetens känslor och livets resa. De griper tag i dig på ett sätt som gör att du inte kommer undan. Du dras in. Du dras med. 

MARIA ÖSTENSSON


Utställning 5 OKTOBER - 30 OKTOBER

Vernissage 5 OKTOBER kl 14:00-19:00, Blomstergatan 5, Västerås


Maria utforskar i sin konst sin inre kreativitet med utmaningar som leder konsten framåt. Från skapande som frisör, tårtskulpurer, pumpor samt möbel målning har hon idag landat i kreativitet där det gärna blir en kombination av tavlor och skulpturer. 

Möte hennes kreationer under oktober månad.

KLINNE OLSSON - INGER J LÖFSTEDT - LISELOTTE LUNDGREN


Utställning 2 NOVEMBER - 30 NOVEMBER

Vernissage 2 NOVEMBER kl 14:00-20:00, Blomstergatan 5, Västerås


Möt en samutställning av tre fantastiska damer där varje konstverk är ett eget konstnärligt uttryck för form och person. 


Klinne är relativt ny konstnär och passionär. Plötsligt en dag fanns bara det kreativa skapandet där. I akvarell och akryl skapar Klinne helt unika figuriner och krumelurer. Starka färger och mönster griper tag i dig och Klinne lyckas fånga bilder där andra inte ser och skapa en värld av egna djur och kreationer.


Inger har alltid haft skapandet med sig genom livet, med några mellanrum och sedan återstarter. Genom att pröva det mesta och ständigt lära nytt drivs konsten framåt. Teknikerna är därför idag ofta akryl, akvarell, mixed media och collage. Starka färgflöden är genomgående i hennes verk.


Liselotte förmedlar sina tankebilder genom olika former av träskulpturer. Känslan, träets ådring och färger leder henne framåt till det slutliga verket. Det blir allt ifrån verklighetstänjande fantasifigurer eller förståeliga ansikten och uttryck. Liselotte hanterar även den keramiska konsten där skulpturer tar form. Hon älskar även att måla och då gärna natur med känslor från verkligheten och det som finns i tankarna.

SUSANNA BOUDREE


Utställning 7 DECEMBER - 30 DECEMBER

Vernissage 7 DECEMBER kl 14:00-18:00, Blomstergatan 5, Västerås


Att måla är att vara konstnär. Genom färg, form och olika tekniker läggs fokus på att läka och hela och komma in i djupet av sig själv. Att måla är idag att fortsätta kunna leva. Färgflöden skapas utifrån akryl, akrylic ink samt pennor som alla vill upp på duk, canvas eller akrylpapper och en och annan tapet. Figurativt och abstrakt, blommor, natur, stad och land, sjö och hav. Följ hennes konst resa i denna unika december utställning.

På gång - News in short

MAJ - MAY

  • Live måleri samt drop in i ateljé Hillerströms. Live painting and drop in at studio Hillerstroms.


  • Konstnärinna Elisabeth Lindberg visar sin konst. Artist Elisabeth Lindberg exhibit her art - ARTofE.


  • Podden Starka människor fortsätter. The podcast Strong humans continue.


  • Hillerströms huserar i Gysinge herrgård med utställning och live måleri. Hillerstroms visits Gysinge mansion with exibition and live painting.


JUNI - JUNE

  • Live måleri samt drop in i ateljé Hillerströms. Live painting and drop in at studio Hillerstroms.


  • Konstnärinnorna Solvej Danielsson Sahlgren samt Karin Ramqvist Nordin visar sin konst. Artists Solvej Danielsson Sahlgren and Karin Ramqvist Nordin exhibit their art work.


  • Podden Starka människor fortsätter. The podcast Strong humans continue.
JULI - JULY

Studion/ateljén stängd.

The studio closed.